แบบแปลนบ้านชั้นเดียว HPS101A

฿12,000.00 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำอธิบาย

แบบบ้านชั้นเดียว HPS101A ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 900,000-950,000 บาท ไม่รวมงานเข็ม
(ขึ้นอยู่กับค่าแรง วัสดุตามพื้นที่และวิธีการจ้าง)
ได้รับแบบ 3 ชุดพร้อม BOQ+ภาพ 3D
(ต้องการวิศวกรรับรองแบบ+3,000 บาท)
ขนาดตัวอาคาร 11.20×13.50 เมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย 15.20×17.50 เมตร
แบบและภาพเป็นลิขสิทธิ์ของ WWW.HOUSEFURBUILT.COM
ห้ามทำซ้ำ,ดัดแปลง,ลอกเลียนแบบ หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต