ค่าออกแบบของเรา

ค่าออกแบบของเรา คิดจากพื้นที่อาคารตามแบบแปลน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับขั้นตอนรายละเอียดงานราคาต่อตารางเมตร/บาทขอบเขตการให้บริการ
1ค่าออกแบบ70ออกแบบฟังค์ชั่นแปลน
ออกแบบรูปด้าน
ออกแบบงาน 3มิติ
ออกแบบเอกลักษณ์อาคาร
ออกแบบสีและวัสดุ
2ค่าเขียนแบบ130เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
เขียนปบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
เขียนแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
3ค่าวิศวกรคำนวนโครงสร้าง40ออกแบบคำนวนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
4ค่าวิศวกรเซ็นรับรองแบบ30เซ็นรับรองแบบแปลน
เพื่อประกอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง
พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5ค่าสถาปนิกรับรองแบบ30เซ็นรับรองแบบแปลน
เพื่อประกอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง
พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6ค่าประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ.50ถอดปริมาณวัสดุทั้งหมด
สอบราคาค่าวิัสดุและค่าแรงก่อสร้าง
รวมราคาค่าออกแบบ350บาทต่อตารางเมตร

การคิดค่าบริการออกแบบอาคารของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดมาตรฐานการคิดค่าออกแบบเบื้องต้นไว้ตามประเภทอาคารและมูลค่าการก่อสร้าง ดังนี้

ประเภทอาคาร/ มูลค่าการก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้าน 10 ล้าน-30 ล้าน 30 ล้าน-50 ล้าน50 ล้าน-100 ล้าน100 ล้าน-200 ล้าน200 ล้าน- 500 ล้าน
ตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 10.00 %7.75 %6.50 %6.00 %5.25 %4.50 %
พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตร8.50 %6.75 %5.75 %5.50 %4.75 %4.25 %
บ้าน(ไม่รวมตกแต่งภายใน) 7.50 %6.00 %5.25 %5.00 %4.50 %4.00 %
โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร คอนโดมิเนียม วิทยาลัย6.50 %5.50 %4.75 %4.50 %4.25 %3.75 %
สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม5.50 %4.75 %4.50 %4.25 %4.00 %3.50 %
โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด 4.50 %4.25 %4.00 %3.75 %3.50 %3.25 %